Lapsi piirtää hahmoa. Kuva: Roi Ruuskanen
Photo: Roi Ruuskanen

Annantalon Taideverkko kevät 2022

Löydä Annantalon etätaidekurssien tiedot kootusti täältä.

Taideverkko on etäyhteydellä järjestettävä kolmen viikon (2 taideoppituntia/viikko) monitaiteinen taidekurssi. Videoyhteydellä Microsoft Teams -alustalla toteutettavan kurssin luotsaajina toimii 2–3 Annantalon taidekasvattajaa. Osallistuva luokka työskentelee taidekasvattajien johdolla omalla koulullaan. Yhdelle etätaidekurssille voi osallistua yksi koululuokka (max. 30 oppilasta) kerrallaan.  

Luokka osallistuu kurssille kolmen viikon ajan samana viikonpäivänä ja samaan kellonaikaan. Opetuskerrat ovat päivittäin joko klo 9.15-10.45 tai 11.15-12.45. Kyseessä on jatkuva opetuskokonaisuus, jolloin luokan tulee voida osallistua kaikkiin kolmeen opetuskertaan.  

Taideverkko-etäkurssilla työskennellään kullakin kerralla ilman taukoja 1,5 tuntia. Tämä saattaa olla rankkaa etenkin pienemmille oppilaille, joten suosittelemme Taideverkkoa 3.-6.-luokkalaisille. 

Opetuksen järjestämisen laite-, materiaali-, avustaja- ja tilavaatimukset:  

  • Luokanopettaja ja luokan mahdolliset avustajat toimivat taidekasvatuksen fasilitaattoreina auttaen oppilaita työskentelemään taidekasvattajien ohjeistuksen mukaisesti. Viikkoa ennen kurssin alkua saatte taidekasvattajilta tarkat ohjeet materiaalitarpeista ja omasta roolistanne etätaidekurssilla. Lisäksi saatte mahdollisesti materiaalilähetyksen Annantalolta muutamaa päivää ennen kurssin alkua.  
  • Luokanopettajan tietokone, jossa on kamera ja mikrofoni, jonka kautta Teams-yhteys avataan. Parhaiten toimii kannettava tietokone, jolloin kamera on liikuteltavissa. Jos käytössä on pöytäkone, tarvitaan erillinen web-kamera mikrofonilla, jotta taidekasvattajat näkevät oppilaat.  
  • Luokassa tulisi olla videotykki tai iso näyttö ja ulkoiset kaiuttimet, jotta oppilaat näkevät sekä kuulevat ohjeet ja taidekasvattajat.  
  • Ensisijaisesti koululuokka työskentelee omassa luokkatilassaan.  

Varaa täältä luokallesi etätaidekurssi:
Taideverkko alakoululuokille
Taideverkko erityisluokille
Konstnätet för svenskspråkiga klasser 

Koululuokan mahdollinen aiempi osallistuminen 5x2- tai 2x5-taideopetukseen ei ole este osallistumiselle Taideverkko-etäopetukseen. Taideverkkoon osallistuminen ei myöskään estä osallistumista 5x2- tai 2x5-lähiopetukseen, kun se taas on mahdollista. 

Categories

Design and architecture, Films, photography and media, Fine arts, Literature, Music, Theatre, dance and circus, remote participation

Activities

courses (societal objects)

Target groups

Grades 1–2, Grades 3–6, special groups

Keywords

-

Event languages

Finnish, Swedish

Free

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Contact person

Heidi Valjus

heidi.valjus@hel.fi

040 358 1781

Event doesn't have occurrences