Gå till innehållet
HelsingforsKultus
Lapsia Oodissa
Foto: Andrey Shadrin

Odes guidade rundvandringar

Under guidade rundvandringar kan skol- och daghemsgrupper bekanta sig med de olika våningarna på Ode.

Vi erbjuder rundvandringar på finska och svenska, och även, i mån av möjlighet, på engelska, franska, arabiska, kinesiska och ryska. I fältet för tilläggsuppgifter kan ni fylla i på vilket språk ni vill ha rundvandringen.

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. En grupp/klass kan boka en verkstad eller ett handlett besök under läsårets tid. 

Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna. Läraren eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste meddela biblioteket (oodi.lapsetjanuoret@hel.fi) om besöket annulleras av någon orsak.

Kategorier

Design och arkitektur, Ordkonst och litteratur

Aktiviteter

Biblioteksbesök

Målgrupp

5-6 år, Klasserna 1–2, Klasserna 3–6, Klasserna 7–9

Nyckelord

Kirjallisuus ja sanataide

Evenemangets språk

arabiska, engelska, finska, kinesiska, ryska, svenska

Händelse har inga tider
0