Gå till innehållet
HelsingforsKultus
Alakouluikäinen lapsiryhmä istuu ringissä vihreän taulun edessä selin kameraan. Aikuinen kertoo lapsille näyttelystä.
Foto: Forum Box

Konstverkstäder för barn i Galleri Forum Box

I gratis verkstäder får barnen bekanta sig med konst genom kreativa metoder. I växlande utställningar och öppna utrymmen finns det rikligt att undersöka.

I våra kostnadsfria verkstäder får barnen tillfälle att bekanta sig med konsten genom olika kreativa metoder, exempelvis med hjälp av verksbedömning, sagostunder, samt uppgifter som kombinerar både konst och kroppslig rörelse. Vårt mål med verkstäderna är att införa konsten som en del i barnens vardag samt att utveckla konstverkstäderna till en bestående del av Forum Box verksamhet. I gallerirummet kombineras de månatligt växlande samtidskonstutställningar med våra öppna utrymmen, där det finns gott om möjligheter för barnen att undersöka. Verkstädernas metoder anpassas för att komplimentera varje utställning, och lämpliga kreativa övningar utvecklas, anpassande till gruppen i fråga utifrån barnens ålder. 

Vi anordnar gratis rundor och verkstäder för dagisgrupper, skolelever och gymnasiestuderande. Vi ordnar verkstäder på finska, engelska, och svenska under våren 2023. Längden för en verkstad varierar enligt åldern, 45 minuter (för minstingar) – 1,5 timme (för äldre barn, där vägledningen genom utställningen ingår), och den kan bokas enligt önskvärd tid på vardagarna mellan kl. 9-17. Den optimal gruppstorleken är max 20 barn, men vi är flexibla även gällande detta. 

Kategorier

Bildkonst

Aktiviteter

Skapa lagsammanhållning, Verkstad

Målgrupp

5-6 år, Klasserna 1–2

Nyckelord

5-6 år, Förberedande undervisning, Gymnasium och yrkesutbildning, Klasserna 1–2, Klasserna 3–6, Klasserna 7–9, Småbarnspedagogik och förskoleundervisning, bildkonst, daghem, fotokonst, färger, galleria, guidning, gymnasiet, gymnasister, konst, konstfostran, konstgallerier, konstutställningar, konstverkstäder, målning (konstnärligt skapande), organisationer, skulptur (bildkonst), skulpturer, videokonst

Evenemangets språk

engelska, finska, svenska

Gratis

Kö tillåts

Forum Box - Tila taiteelle

Kontaktperson

Forum Box

info@forumbox.fi

0505241781

Händelse har inga tider