Gå till innehållet
HelsingforsKultus
Kaksi pehmopossua vanhan talon edessä Lasten kaupunki-näyttelyssä.
Foto: Kuva Helsingin kaupunginmuseo.

DISTANSGUIDNING I BARNENS STAD: Från skeppare till handelsman

Den populära Ett skepp kommer lastat guidningen i Barnens stad ordnas nu på distans via 360-bilder!

Ett skepp har anlänt i Helsingfors hamn på 1700-talet. Skeppet har med sig en dyrbar last, som ska levereras till handelsmannen. Guiden leder gruppen till det forna Helsingfors där man måste röra sig försiktigt, men där man kan råka olika typer av människor eller till exempel en gris på flykt.  

Plats: Det egna daghemmet eller någon annan lämplig plats. Guidningen sker via Teams och bokas i förväg. Efter bokningen sänder museet en Teams-länk till lärarens e-post 1-2 dagar före guidningen. Gruppen kan följa med guidningen via en stor skärm eller projektionsduk.  

Målgrupp: 5-6 år, åk 1-2 

Längd: 30 min.

Läroplan: Kulturell och kommunikativ kompetens.

Kategorier

Kulturarv och världskulturer

Aktiviteter

Skapa lagsammanhållning

Målgrupp

5-6 år, Klasserna 1–2

Nyckelord

Helsingfors, deltagande på distans, hamnar, handel, historia

Evenemangets språk

engelska, finska, svenska

Gratis

Kö tillåts

Kaupunginmuseo

Kontaktperson

Suvi-Tuuli Waltari

hkm.peda@hel.fi

+358 40 480 5969, +358 9 3103 6630

Händelse har inga tider
0