Gå till innehållet
HelsingforsKultus
Laiva on saapunut satamaan Lasten kaupungissa.
Foto: Helsingin kaupunginmuseo

GUIDNING Ett skepp kommer lastat

Barnen får genom lek och berättelser en uppfattning om gamla tiders Helsingfors.

Anmälan till vårens guidade turer öppnar i januari 2024 (vecka 2).

Köpman Sederholms fartyg har anlänt till hamnen så sjömän, köpmän och medhjälpare har händerna fulla med arbete. Det är livligt även i hantverkarnas verkstäder, där det finns mycket att se och pröva på. Barnen kan leva sig in helsingforsarnas liv på 1700-talet genom att klä sig i rollkläder och uppträda på museets scen.

Guidningen består av diskussion och historier som guiden berättar till gruppen ( ca 20-30 min.) och frilek (ca 15-25 min.). Guidningen tar alltsomallt 45 min. En grupp rymmer 25 deltagare inklusive en lärare. Bokningarna som har gjorts i Kultus-kalendern avbokas per adressen hkm.peda(a)hel.fi. Vid alla program är ändringar och annulleringar möjliga.

OBS.! Kolla att du skriver din epostadress rätt. Om du inte får en omedelbar bekräftelse på den mottagna registreringen (sändare no-reply(a)hel.fi), kontrollera din skräppost. Om du inte hittar meddelande från ovannämnda adress ta kontakt till hkm.peda(a)hel.fi. Lägg till ditt telefonnummer också här i Kultus-kalender.

Läroplan: Kulturell och kommunikativ kompetens.

Kategorier

Kulturarv och världskulturer

Aktiviteter

Skapa lagsammanhållning

Målgrupp

5-6 år, Klasserna 1–2

Nyckelord

Helsingfors, Lapset, berättelser, hamnar, handel, historia, inlärning, kulturhistoria, lek (aktivitet), stadshistoria

Evenemangets språk

engelska, finska, svenska

Gratis

Kö tillåts

Kaupunginmuseo

Kontaktperson

Suvi-Tuuli Waltari

hkm.peda@hel.fi

+358 40 480 5969, +358 9 3103 6630

Händelse har inga tider
0